העמותה הישראלית למחקר בסיעוד גוף ידע

דבר העורכת

קוראים יקרים

ד"ר מרב בן נתן, עורכת ראשית

"גוף ידע – כתב עת למחקר בסיעוד" יצא לאור לראשונה בשנת 2004 ונועד להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי, המחקרי והיישומי של אחים ואחיות בישראל. מטרתו העיקרית הייתה ועודנה מתן במה לפרסום מחקרים בתחום הסיעוד בארץ. במרוצת השנים, התפתח כתב העת לכתב-עת מקצועי המשקף את הישגיו של מקצוע הסיעוד בפני עמיתים ובפני מקצועות הבריאות האחרים.

לאחר חבלי הלידה הארוכים נולד גיליון אלקטרוני חדש, ועל כן נתונה תודתי לשותפיי. כתב עת זה יאפשר לפרסם את המחקרים ברבים, ולכן אני פונה אליכם, קוראים נכבדים, לממש את השלב הסופי בעשייה מחקרית ולפרסם מאמרים המבוססים על מחקריכם.

אני מקדמת בברכה כל פניה לפרסם מחקרים בסיעוד בכתב עת זה ומקווה שמספר הפניות יגדל כל שנה בהתמדה.

להלן הנחיות לכותבים:

הכנת המאמר
 • יש להגיש עותק בקובץ word כולל טבלאות ושרטוטים.
 • המאמר יוקלד על גודל דף A4 ברווח כפול באותיות בגודל 12. יש להשאיר שוליים ברוחב 2.5 ס"מ מכל צד.
 • המאמר ילווה בדף נפרד שיכלול: כותרת המאמר, שמות המחברים, תארים אקדמיים, מקום עבודה, תפקיד, כתובת להתכתבות וטלפון.
 • טבלאות ושרטוטים יוקלדו על עמודים נפרדים.
 • במקרה של שימוש בתמונות או בחומר שפורסם במקור אחר, יש לצרף הסכמה בכתב של המחבר הראשון והמוציא לאור. האחריות על מניעת פגיעה בזכויות יוצרים חלה על המחברים.
 • למאמר יש לצרף תקציר באנגלית הכולל כותרת המאמר, שמות המחברים, תארים ותפקידים, תקציר, מילות מפתח באנגלית.
 • העורכת תאשר את קבלת החומר במייל. לאחר חוות דעת השופטים, תאשר העורכת את הפרסום או תודיע על דחיית הפרסום.
סגנון כתיבה
 • המאמר ייכתב על פי כללי הכתיבה של: Publication Manual of American Psychological Association (6th edition)‎. דוגמאות לרישום מקורות ניתן למצוא בקישור.
 • אין לציין מקורות שלא מוזכרים בגוף העבודה.
 • אין לרשום הערות שוליים.
 • יש לצרף טבלאות ושרטוטים רק במידה שהם מוסיפים להבנת הכתוב.
 • המאמר ייכתב בעברית תקינה. מילים לועזיות יירשמו בתרגומן לעברית ובהעדר תרגום- ירשמו בשפת המקור או בתעתיק. אין לרשום מילים לועזיות בעברית. רשימת מקורות תירשם בשפת המקור.
פרקי המאמר
 • תקציר ומילות מפתח- התקציר יכלול את הרקע, מטרת המחקר, שיטת המחקר, ממצאים, מסקנות והשלכות לסיעוד. יש לציין 4-5 מילות מפתח. אורך התקציר לא יעלה על 250 מילים.
 • מבוא- המאמר יכלול את הרקע, סקירת הספרות והרציונל לביצוע המחקר, מטרות והשערות או שאלות המחקר.
 • שיטה- פרק השיטה יכלול תיאור המדגם, מערך המחקר כולל שנת ביצוע המחקר ואישור הליך אתי של ביצוע המחקר, כלי המחקר כולל בדיקות תוקף ומהימנות ושיטת ניתוח הנתונים.
 • ממצאים ודיון- הפרק יתאר את הממצאים ובסופו יכלול דיון והשלכות לסיעוד.
 • אורך המאמר- עד 20 עמודים כולל רשימת מקורות, טבלאות ושרטוטים.

המחברים מתבקשים להקפיד על הכנת המאמר בהתאם להנחיות, המאמרים שיוגשו יעברו תהליך שיפוט אנונימי ועריכה סופית.

כתובת למשלוח מאמרים: meraav@hy.health.gov.il