העמותה הישראלית למחקר בסיעוד גוף ידע

הגליונות

גליון 15August 2017

דבר העורכת

ד"ר מירב בן נתן
עורכת כתב העת ויו"ר העמותה

קוראים נכבדים,

 

גיליון ה-15 של כתב עת אלקטרוני "גוף ידע" היוצא לאור בימים אלה, ממשיך לעסוק בסוגיה בעלת החשיבות הגבוהה ביותר - מחסור באחיות. גם פני העתיד אינם מעודדים, כששיעור מסיימי מסלול ההכשרות לאחות מוסמכת נמוך בהשוואה לממוצע מדינות OECD ועומד על 1.22 ל־100 אלף נפש. הפתרון למחסור בכוח אדם בסיעוד בארץ, בדומה למדינות אחרות, הוא פתיחת תוכניות הכשרה להסבת אקדמאים לסיעוד. אולם, תוכנית זו מתאפיינת באחוזי נשירה גבוהים של סטודנטים במהלך לימודיהם. על כן, המאמר הראשון בגיליון זה דן בגורמים הקשורים לנשירה בקרב סטודנטים לסיעוד בתוכנית הסבת אקדמאים, באמצעות מודל ע"ש "Tinto מודל השתלבות הסטודנטים" המנבא את כוונת העזיבה של סטודנטים אלה ועשויה לסייע בפיתוח תוכנית התערבות למניעת הנשירה.

המאמר השני המוצג בגיליון זה עוסק גם הוא במחסור האחיות במגזר הבדואי. כפתרון למחסור זה נפתח מסלול לימודי תעודה ייעודי למגזר הבדואי הנבדל מהמסלול הגנרי בקיום מכינה קדם לימודית ובתנאי הקבלה המותאמים תרבותית לאוכלוסייה זו. במהלך שנת לימודים הראשונה של התוכנית נצפה הבדל משמעותי בהישגים בין הסטודנטים הלומדים במסלול הייעודי לבין הסטודנטים הלומדים במסלול הגנרי. המאמר עוסק בבחינת ההבדל בהישגים של סטודנטים בדואים לעומת הסטודנטים במסלול הגנרי ובסיבות לכך.

למרות שטרם נמצא פתרון למחסור בכוח אדם סיעודי במערכת הבריאות, העוסקים בה ממשיכים בקידום של איכות הטיפול על ידי העלאת סטנדרטים מקצועיים. בשאיפה לעמוד בסטנדרטים מקצועיים גבוהים שיעור האחיות בעלות תארים אקדמיים מתקדמים עולה משנה לשנה. יחד עם זאת, היקף עשייתם בשדה הקליני אינו ידוע דיו. המאמר השלישי בוחן את היקף הפעילות האקדמית של האחיות בעלות תואר שני בשדה הקליני והגורמים המשפיעים על העשייה האקדמית.

אכן איכות הטיפול מהווה ערך מרכזי בעשייה הסיעודית, ולכן המאמר הרביעי מציג לפניכם מחקר העוסק בהפחתת כאב בילודים בעת פרוצדורות מכאיבות. המחקר משווה את היעילות של שתי שיטות התערבות לא פרמקולוגיות להפחתת כאב ביילודים בעת ביצוע פעולות מכאיבות, כגון לקיחת דגימת דם מהעקב של היילוד במסגרת סקר היילודים למספר מחלות תורשתיות ומטבוליות.

את הגיליון חותם מאמר העוסק בקשר בין תפיסת אקלים ארגוני לבין רמות חרדה ורמת סימפטומים דפרסיביים בקרב האחיות בעת המבצע הצבאי "צוק איתן" ואת הקשר בין גורמי דחק שונים לבין תפיסת האקלים הארגוני.

כנס ביניים של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד שהתקיים בתאריך 17.04.03 במרכז הרפואי לשיקום וגריאטריה "דורות" הוקדש למחקר איכותני במטרה להקנות כלים שימושיים לחוקרים.

הכנס התקיים בצילו של הגל העכור של אלימות כלפי הצוות המטפל: רופאים ואחיות, זמן קצר לאחר רצח האחות טובה קררו ז"ל. אמנם האיומים וההתקפה היו גם לפני כן, אך הפעם נחצה קו אדום כאשר מטופל שרף למוות אחות בקופ"ח בעיר חולון. בעקבות המקרה הוחלט לכבד את זכרה בעמידת דקת דומיה. בתה נופר שנכחה במעמד זה שיתפה את באי הכנס בסיפורה אודות אמה כאחות וכאם.

בברכת קריאה מהנה,

ד"ר מירב בן נתן

יישומיות "מודל השתלבות הסטודנטים" של Tinto בהבנת תופעת הנשירה בקרב סטודנטים לסיעוד בתוכנית הסבת אקדמאים

אורית עקריש
מדריכה קלינית ומרכזת שנה ג' אקדמית, בית ספר אקדמי לסיעוד ע"ש פט מתיוס

ד"ר עירית בלובשטיין
PhD, מורה עמיתה, החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר איליה קגן
PhD, RN, מרצה בכיר, החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

רקע: לצורך מציאת פתרון למחסור בכוח אדם בסיעוד, ברחבי העולם נפתחו תוכניות הסבת אקדמאים לסיעוד. עם זאת, תוכנית זו מתאפיינת באחוזי נשירה גבוהים של סטודנטים. "מודל השתלבות הסטודנטים" (Model Integration Student) של (1975)Tinto מסייע להבין את תופעת הנשירה מהלימודים בקרב סטודנטים לסיעוד. אולם, מודל זה לא נבחן בקרב סטונדטים לסיעוד בתוכנית הסבת אקדמאים.

מטרה: לבחון האם "מודל השתלבות הסטודנטים" של Tinto מנבא את כוונת סטודנטים לסיעוד בתוכניות הסבת אקדמאים לעזוב את הלימודים.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

מאפייני הסטודנטים הקשורים להצלחה בלימודים במהלך שנת הלימודים הראשונה בקרב הסטודנטים לסיעוד הלומדים במסלול תעודה הייעודי למגזר הבדואי

מירי גבע
MA, RN - מרצה, בית הספר לסיעוד, המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי אשקלון

נלי חיחינאשוילי
MA, RN - סגנית מנהלת בית הספר לסיעוד, המרכז הרפואי האוניברסיטאי אשקלון

תמי לאור
MA, RN - מנהלת בית הספר לסיעוד (לשעבר), המרכז הרפואי האוניברסיטאי אשקלון

אורית ברקת
MA, RN - מרצה, בית הספר לסיעוד, המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי אשקלון

אורנית כהן
MSc - מנהלת הרשות למחקר ופיתוח, המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי אשקלון

רקע: המחסור באחיות בנגב הוביל לפתיחת מסלול ללימודי תעודה הייעודי למגזר הבדואי (להלן ״המסלול הבדואי״), הנבדל מהמסלול הגנרי בקיום מכינה קדם לימודית ובתנאי הקבלה לתוכנית לימודי סיעוד. בשנת הלימודים 2013 במהלך שנת הלימודים הראשונה של התוכנית, נצפה הבדל משמעותי בהישגי הסטודנטים הלומדים במסלול הבדואי לעומת הסטודנטים הלומדים במקביל אליהם במסלול הגנרי. הבדל זה עורר צורך לבחון את הגורמים הקשורים להצלחה בלימודים במהלך שנת הלימודים הראשונה בקרב הסטודנטים הלומדים במסלול הבדואי.

מטרות: מטרת המחקר הינה לבחון את ההבדלים בהישגי הסטודנטים במהלך שנת הלימודים הראשונה ללימודי התעודה לאחות מוסמכת במסלול הגנרי לעומת המסלול הבדואי ולאתר מאפייני הסטודנטים העשויים להסביר הבדלים בהישגים.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

הגורמים האישיים, המקצועיים והתעסוקתיים הקשורים לעשייה האקדמית בקרב אחיות בעלות תואר שני

עירית שוורץ אטיאס
MA, RN - מנהלת הסיעוד מחלקת אשפוז המטולוגי אונקולוגי, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

רחל גודינגר
MA, RN - רכזת פיתוח מקצועי, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

נורית ברוך
MA, RN - מנהלת סיעוד ראשית, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

רקע: הצורך לקדם את איכות הטיפול המוצע ולעמוד בסטנדרטים מקצועיים גבוהים הוביל את מקצוע הסיעוד להתפתחות בתחום האקדמי. שיעור האחיות בעלות תארים אקדמיים מתקדמים הולך ועולה. עם זאת, מעט הינו ידוע לגבי היקף עשייתן האקדמית של האחיות בעלות תואר שני העובדות בשדה הקליני, כמו גם הגורמים הקשורים לכך.

מטרה: מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין המאפיינים הסוציו דמוגראפיים, המקצועיים והתעסוקתיים של האחיות בעלות תואר שני, כמו גם עמדתן כלפי יישום המחקר בעבודה וסוג המסלול שנבחר )עם תזה/ללא תזה(, לבין עשייתן האקדמית: פעילות אקדמית, פעילות מחקרית, קידום ידע ופרויקטים.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

השוואת יעילות טיפול לא פרמקולוגי בכאב ביילודים: חיבוק הורה לעומת מוצץ טבול בסוכר

ד"ר נסרה אדלבי
D.Ph, MpH, RN - מתאמת מחקרי הסיעוד, המרכז הרפואי לגליל

נעמי אלברט
BA, RN - אחות אחראית IVF ,תינוקיה, המרכז הרפואי לגליל

ד"ר בן־אלישע מרדכי
MD - רופא בכיר בפגיה, המרכז הרפואי לגליל

רקע: היילודים נחשפים לפרוצדורות מכאיבות כחלק מהטיפול בהם, כגון לקיחת דגימת דם מהעקב של היילוד בין 36־72 שעות מהלידה, לאבחון מוקדם של מספר מחלות תורשתיות ומטבוליות (בדיקת Guthrie) .חשיפת יילודים לכאב ברמות שונות עלולה ליצור דפוסי רגישות לכאב בהמשך חייהם. אולם, ישנה אי בהירות לגבי השיטה הלא פרמקולוגית העדיפה לטיפול מונע בכאב ביילודים בעת פרוצדורות מכאיבות.

מטרה: מטרת המחקר הינה להשוות בין יעילות שתי שיטות התערבות לא פרמקולוגיות להפחתת כאב ביילודים בעת פרוצדורה מכאיבה: חיבוק הורה לעומת מוצץ טבול בסוכר.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

הקשר בין אקלים ארגוני לרמות חרדה ודיכאון בקרב אחיות בתום המבצע ״צוק איתן״

זוהר ניר
PhD, RN - מרצה בכירה, מחלקה לגרונטולוגיה, המחלקה לבריאות הציבור, תוכנית המוסמך לגרונטולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

טל שורר
PhD, RN - מנהלת סיעוד חטיבה פנימית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה; מרצה בחוג לסיעוד, אוניברסיטת אריאל

יגאל פלכט
PhD, RN , היחידה למחקר בסיעוד המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

רקע: בעת המבצע הצבאי ברצועת עזה ״צוק איתן״ בקיץ 2014 ,אחיות ביה"ח סורוקה היו חשופות ללחץ חמור ומתמשך, שנבע מהחשיפה למתקפות טילים וטרור במהלך כל 50 ימי הלחימה ומעומס עבודה. אקלים ארגוני הנתפס כחיובי עשוי לשמש עבור העובדים כמשאב התמודדות עם מצבי לחץ. אולם, מחקר קודם שבחן את הקשר בין תפיסת האקלים הארגוני לרמות החרדה והדיכאון של אחיות במבצע הצבאי "עופרת יצוקה״ העלה ממצאים לא חד משמעיים.

מטרות: לבחון את הקשר בין תפיסת אקלים ארגוני לבין רמות חרדה ורמת סימפטומים דפרסיביים בקרב האחיות בעת המבצע "צוק איתן". כמו כן, המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין גורמי דחק שונים לבין תפיסת האקלים הארגוני.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר