העמותה הישראלית למחקר בסיעוד גוף ידע

הגליונות

גליון 14August 2016

דבר העורכת

ד"ר מירב בן נתן
עורכת כתב העת ויו"ר העמותה

קוראים נכבדים,

 

גיליון ה-14 של כתב עת אלקטרוני "גוף ידע" יוצא לאור בעידן שבו גוברת הדרישה של הציבור לאיכות השירות. טיפול ממוקד בחולה הינו אסטרטגיה טיפולית שמטרתה לסייע לעוסקים במקצועות הטיפול כגון סיעוד ורפואה, להעניק טיפול המותאם לצרכיו וערכיו של המטופל תוך דגש על תפקידו הפעיל בטיפול. תפקיד המטפל בגישה זו הוא ליצור מערכת יחסים חיובית המושגת על ידי יצירת התאמה בין העצמי לבין החוויה שהמטופל חווה במהלך הטיפול. מאמר ראשון בגיליון זה עוסק בקשר בין אקלים השירות המחלקתי לבין טיפול ממוקד בחולה במוסדות הגריאטריים ומציג קשרים בין אקלים שירותי ועיסוק במשימה לבין טיפול ממוקד בחולה. המאמר מסכם כי כדי להגביר את הטיפול ממוקד בחולה, על מנהלים להשקיע בשיפור אקלים השירות באמצעות פרקטיקות ניהוליות, הדרכות ותגמולים מתאימים.

כמו החיים הבנויים ממעברים, כך גם הגיליון הנוכחי לוקח את הקורא מנושא העוסק במטופל הקשיש אל הקצה האחר ברצף החיים – תחילת החיים. שני המאמרים הבאים עוסקים בתחילת החיים. הראשון עוסק בהערכת משקל עוברי לפני הלידה. הערכת משקל העובר משפיעה על קבלת החלטה לגבי אופן ביצוע הלידה. בספרות המקצועית ידוע על מספר שיטות לביצוע ההערכה והמאמר שלפניכם משווה בין השיטות הקיימות ובוחן משתנים המשפיעים על תהליך זה. המאמר השני מציג לפניכם את חווית ההורות בקרב גברים הומוסקסואלים שבחרו לממש את הורותם באמצעות פונדקאות. המאמר מתאר את התמודדותם של גברים אלה עם בחירתם מול הסביבה תחת זהות חדשה, כאבות.

את הגיליון סוגר מאמר הבוחן את הידע הקיים בקרב הציבור לגבי מקצוע הסיעוד. המאמר חושף את הידע הלקוי של הציבור לגבי מקצוע הסיעוד, וזאת למרות התפתחותו והתקדמותו הרבה של המקצוע בתחום האקדמי והמאמצים לקדם את תדמיתו בעיני הציבור.

על אף הנאמר לעיל, אחים ואחיות ממשיכים לעסוק במחקר במטרה לבסס את העשייה שלהם על ראיות אובייקטיביות הנשענות על ממצאי המחקר (evidence based practice). מחקר בסיעוד מכוון לשמר ולשפר את בריאותם של מטופלים ברמת היחיד, המשפחה והקהילה. המחקר בסיעוד אינו עוסק בניסוי רפואי בבני אדם, אך תרומתו רבה בקידום איכות הטיפול במטופלים.

כנס ביניים של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד שהתקיים בתאריך 03.05.2016 במרכז הרפואי מאיר חשף עשייה סיעודית מבוססת ראיות ברמה הארצית. המחקר בסיעוד הפך לשגרה בבתי חולים ובקהילה. הנושאים שהועלו בכנס היו רבים ומגוונים והפתיעו בחדשנותם. בנוסף, הידע שהצטבר מהמחקרים הופך לחלק נכבד מנהלי עבודה המקדמים את איכות הטיפול. לאור העובדה שהסיעוד הינו מקצוע קליני במהותו, נושאים בהם עסקו החוקרים הניבו פירות והובילו לשינויים בעבודתם היומיומית של אחים ואחיות. זאת הוכחה לכך שהמחקר בסיעוד משלב את הצורך המקצועי והעניין האישי. על כן, אני מבקשת להמשיך ולחלוק איתנו את פרי עמלכם בתחום המחקר באמצעות כתב עת "גוף ידע" זה במטרה לבססו כעיתון המוביל בפרסום מדעי בסיעוד בישראל.

בברכת קריאה מהנה,

ד"ר מירב בן נתן

עיסוק במשימה כמתווך בקשר שבין אקלים שירות מחלקתי וטיפול ממוקד בחולה

נסרה עבד אלהדי
אחות, שירותי בריאות כללית, מחוז צפון

פרופ' ענת דרך־זהבי
פרופסור חבר בחוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

רקע: טיפול ממוקד בחולה (PCC - Care Centered-Patient) הינו גישה טיפולית של הענקת טיפול המותאם לערכי המטופל, לצרכיו ולהעדפותיו. הניסיונות לקדם את הגישה, הן ברמת המטופל והן ברמת המטפל, נחלו הצלחה חלקית, מה שמעלה את הצורך לבדוק כיצד גורם ברמה לבדוק גבוהה יותר של אקלים השירות המחלקתי קשור לטיפול הממוקד בחולה.

מטרות:

1. לבחון את הקשר בין אקלים השירות המחלקתי לטיפול ממוקד בחולה.

2. האם הקשר הזה מתווך באמצעות העיסוק במשימה של המטפל.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

"המשקל כן קובע" - השוואה בין מידת הדיוק של שלוש גישות להערכת משקל עובר ובדיקת הגורמים המשפיעים על דיוק זה

אסתי קלוג, RN, CNM, MPH

גלית עדרי, RN, CNM, MA

דיקלה בן אליהו, RN, CNM, MA

קרן פז דדו, RN, CNM, MA

קארין לי עובדיה, RN, CNM, MA

מיכל רסין, RN, Ph.D

יוסף טובבין, MD

רקע: הערכת משקל העובר לפני הלידה הינה מהותית בהפעלת שיקול דעת באשר לאופן ביצוע הלידה. על פיה מתקבלות החלטות כגון האם לאפשר לידה לדנית, או האם לסיים את הלידה בניתוח קיסרי. מהמחקרים עולה תמונה רווית סתירות באשר לגישה העדיפה להערכת משקל העובר.

מטרות:

1. לבדוק איזו מבין הגישות להערכת משקל העובר הינה מדויקת יותר: הערכה קלינית על ידי רופא ומיילדת, הערכה באמצעות נוסחת ג'ונסון או הערכה באמצעות אולטרסאונד.

2. לבחון מהו משקל השפעתם היחסי של המשתנים תפקיד, ותק, משקל היולדת, משקל היילוד ומינו של היילוד על הערכת משקל העובר.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

פונדקאות ואבהות בקרב זוגות גברים הומוסקסואלים בישראל

רוני אפללו
מנהל הסיעוד מרכז רוטשילד - RN, MA, Ph.D candidate

פרופ' דפנה כרמלי
ראש החוג לדוקטורט בסיעוד, אוניברסיטת חיפה, פרופסור חבר - Professor

רקע: על פי ״חוק ההסכמים לנשיאת עוברים״ משנת 1996 ,זוגות גברים הומוסקסואלים אינם זכאים לקיים הליך פונדקאות בארץ ונאלצים על כן לפנות להליכי פונדקאות במדינה זרה. אילוץ זה מחייב זוגות הומוסקסואלים להתמודד עם השלכות מורכבות שאינן חלות על הזוגות ההטרוסקסואלים המקיימים את התהליך בישראל. עם זאת, מעט הינו ידוע על ההשלכות האישיות והחברתיות של הבחירה בהורות באמצעות פונדקאות ומימושה בקרב זוגות גברים.

מטרה: לבחון את חוויית ההורות של הגברים ההומוסקסואלים בישראל שבחרו לממש את הורותם באמצעות פונדקאות, מנקודת מבטם הם, על אתגריה האישיים, הזוגיים, החברתיים הומוסקסואלים בישראל. והמשפטיים.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

מקצוע הסיעוד: בין תפיסות הציבור והמציאות

ד"ר סלאם חדיד
מרצה, המכללה האקדמית צפת, החוג לסיעוד - RN, B.SN, Ph.D

ד"ר מוחמד ח'טיב
מרצה, המכללה האקדמית צפת, החוג לסיעוד - RN, B.SN, MPH, Ph.D

רקע: מקצוע הסיעוד התפתח מאוד בשנים האחרונות. דימוי מקצוע הסיעוד בעיני הציבור הרחב הינו בעל השלכות רבות כגון יכולת גיוס אנשים חדשים למקצוע. אף על פי שקיימת ספרות בנושא של דימוי מקצוע הסיעוד בקרב הקהל הרחב, ישנו צורך בלהבין מהו הדימוי העדכני של מקצוע הסיעוד בעיני הציבור הרב תרבותי כמו הציבור הישראלי ומהם הגורמים הקשורים לדימוי זה.

מטרה: מטרת המחקר הייתה לבחון את דימויו של מקצוע הסיעוד בקרב הציבור הישראלי הרחב, תוך התייחסות להשפעתם של משתני רקע שונים.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר