העמותה הישראלית למחקר בסיעוד גוף ידע

הגליונות

גליון 11March 2014

דבר העורכת

ד"ר מירב בן נתן
עורכת כתב העת ויו"ר העמותה

מחקר בסיעוד תופס מקום משמעותי בהווי מקצוע הסיעוד. הכנס השנתי ה-11 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד בספטמבר האחרון זכה להצלחה רבה והשתתפות של 250 אחים ואחיות מכל תחומי העשייה הסיעודית. הוצגו 44 עבודות מחקר ו-40 כרזות אשר עסקו בתיאור ההישגים והאתגרים המחקריים העומדים בפני העוסקים במחקר בתחום הסיעוד בישראל ובהתוויות כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס היווה לא רק את ההזדמנות המיוחדת למפגש מקצועי של כל המעורבים במחקר בסיעוד בארץ, אלא גם להעלאת המודעות לטיפוח החשיבה אקדמית מעמיקה המלווה את מקצוע הסיעוד בשני העשורים האחרונים.

כתב העת "גוף ידע" ממשיך לתת במה לעשייה המחקרית של אחים ואחיות בישראל. כתב העת מאפשר לכם, אחים ואחיות יקרים, לחלוק את הידע והניסיון שלכם, אשר התגבשו ליהלומים בדמות עבודותיכם המחקריות מצד אחד, ולהרחיב את האופקים המקצועיים במגוון תחומים בסיעוד מצד שני.

הגיליון הנוכחי מאגד אפוא בתוכו שישה מחקרים העוסקים במגוון נושאים אקטואליים לזמננו, הדורשים התייחסות מחקרית. ארבעה מתוכם קשורים לחינוך לסיעוד, ושניים מתוכם – לעשייה הסיעודית. המחקרים מציעים כלים להפיכת החינוך לסיעוד ליעיל יותר ואת העשייה הסיעודית לעשירה יותר. מעבר להיותם של נושאי מחקרים אלה אקטואליים, המחקרים נבדלים זה מזה מבחינת אוכלוסיות שנחקרו ושיטות המחקר בהן נעשה שימוש, מה שיהפוך את הקריאה למהנה אף יותר.

בחרתי לפתוח את הגיליון בארבעת המחקרים העוסקים בהיבטיו השונים של החינוך לסיעוד. סביבת הלמידה של הסטודנטים לסיעוד המשתנה בשנים האחרונות, מהווה סוגיה מרכזית למחקר בחינוך לסיעוד בישראל. מחקרים אלו ייקחו אתכם למסע מרתק המתחיל בהערכת תוצאי למידה של סטודנטים בהתנסותם קלינית ראשונה המשולבת עם לימודי סימולציה, העובר דרך סגנונות הלמידה ושיטות הלימוד השונות, הממשיך בבחינת תפיסתם והתייחסותם של מדריכים קליניים לטעויות הסטודנטים בתהליך הלמידה, והמסתיים בבחינת מקומו ומעמדו של חינוך לסיעוד במערכת הבריאות בישראל.

את הגיליון חותמים שני מחקרים העוסקים בנושאים הקשורים לעשייה הסיעודית. נושא אחד מהם – עמדות אחיות בית חולים כלפי השיטות הטיפוליות ההוליסטית והביו-רפואית והשימוש בטיפולי הרפואה המשלימה, ונושאו של השני – מאפייני "מחלימים" לעומת "לא מחלימים" בתום טיפול תרופתי בדלקת כבד נגיפית מסוג C. שני המאמרים עוסקים בנושאים ייחודיים ומקוריים שמעט הינו ידוע עליהם. בנוסף, שניהם מציעים כלים להעשרתה של העשייה הסיעודית.

אני מודה לכל המחברים שבחרו לפרסם את מאמרם בגיליון זה של ''גוף ידע'' ולחברי המערכת על תרומתם להוצאתו לאור. אני תקווה כי גיליון זה יספק את סקרנותכם, קוראים יקרים, ויגרה אתכם לביצוע מחקרים נוספים ולהעשיר את גוף הידע בסיעוד.

בברכה,

ד"ר מירב בן נתן

סימולציות בחינוך לסיעוד: הערכת תוצאי למידה של סטודנטים בהתנסותם הקלינית הראשונה המשולבת עם לימודי סימולציה

ד"ר רביע חלאילה וד"ר סלאם חדיד
החוג לסיעוד, המכללה האקדמית צפת

השימוש ההולך ומתרחב בסימולציות בחינוך לסיעוד הגביר את ההתעניינות במידת יעילותן של הסימולציות בלשפר את תוצאות הלמידה. יחד עם זאת, ישנם מעט מאוד מחקרים בסיעוד אשר בחנו את תוצאות החינוך באמצעות סימולציות. היכולת הטיפולית והמסוגלות הטיפולית הנתפסות על ידי הסטודנט הינן שתי תוצאות שלא נבחנו בהקשר זה עד כה. המחקר הנוכחי, שהינו מחקר דמוי ניסוי, בחן את מידת היעילות של שילוב סימולציות בתוכנית התנסות קלינית בהפחתת רמת החרדה, שיפור רמת הביטחון העצמי, ויכולת טיפולית בקרב סטודנטים לסיעוד; וכן את הגורמים המנבאים את היכולת והמסוגלות הטיפוליות של הסטודנטים.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

זיהוי סגנונות הלמידה ושיטות הלימוד תוך כדי עבודה בהן משתמשות אחיות לקידום רמת הידע והמיומנות המקצועית שלהן

מיכל רסין, דינה סילנר, יעל מעוז ויפה קורצוויל
מרכז רפואי אסף הרופא

טכנולוגיות וידע רפואי חדש, הרחבת סמכויות האחיות, והבטחת איכות הטיפול, דורשות עדכון מתמיד של ידע ומיומנויות. מטרת המחקר הנוכחי, שבו השתתפו 928 אחיות העובדות ב-11 בתי חולים ברחבי הארץ, הייתה לזהות את סגנונות הלמידה ושיטות הלימוד תוך כדי עבודה בהן משתמשות אחיות כדי לקדם את רמת הידע והמיומנות המקצועית שלהן.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

האם זו טעות? תפיסת טעויות הסטודנטים בתהליך הדרכה על ידי מדריכים קליניים

אלה קורן
RN,PhD - מנהלת בית־הספר האקדמי לסיעוד ע"ש זיוה טל, קמפוס שיבא

ליז מינץ
RN,MA - מדריכה, בית־הספר האקדמי לסיעוד ע"ש זיוה טל, קמפוס שיבא

מיכל יצחקי
RN,PhD - ראש התוכנית הכללית לתואר בוגר בסיעוד, החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל־אביב

כיום בעידן של הטמעת ההנחיות של ניהול סיכונים, קיימת חשיבות רבה להטמעת ההתנהלות על פי מדיניות זו כבר בשלבי ההכשרה המוקדמים של הסטודנטים לסיעוד. המחקר הנוכחי, אשר שילב בין מספר שיטות מחקר, בחן את תפיסות אירועי הטעות של הסטודנטים בתהליך הדרכה על ידי אחים ואחיות המיועדים להדרכה קלינית ואת כוונות ההתנהגות שלהם ליישם את מדיניות ניהול הסיכונים.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

מקומו ומעמדו של החינוך לסיעוד במערכות הבריאות בישראל

פרופ' חיה גרינברגר
RN, FNP, MSN, PhD ראש המחלקה לסיעוד, מכון טל, המרכז האקדמי לב

דלית ווילהלם
RN, MA ראש היחידה הקלינית, החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה

בעידן עתיר טכנולוגיה המאופיין בהתפוצצות הידע, הוכר בצורך במהפכה בתכנית הלימודים בחינוך לסיעוד. הוכר כי על משקל הכובד בחינוך לסיעוד לעבור מגופי ידע העלולים להשתנות תוך זמן קצר, לכשירויות ליבה. עם זאת, מעט נכתב על כשירות בסיעוד בהתייחסות לחינוך סיעוד בישראל. המחקר הנוכחי בחן מגמות, נושאים, ואתגרים בחינוך לסיעוד בישראל לאור אלו המתרחשים בארצות הברית, תוך התייחסות לתפיסתם של אילו המעורבים בחינוך לסיעוד בישראל את המושג כשירות בסיעוד.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

עמדות אחיות בית חולים בישראל כלפי השיטות הטיפוליות ההוליסטית והביו־רפואית והשימוש בטיפולי הרפואה המשלימה

ברוריה עורקבי
RN, MA ראש חטיבת סיעוד הילד והמתבגר בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה, מכון טל, המחלקה לסיעוד, אחות דיאליזה ילדים בבית החולים "שערי צדק"

פרופ' חיה גרינברגר
RN, FNP, MSN, PhD ראש המחלקה לסיעוד, מכון טל, המרכז האקדמי לב

יוסי פריאר דרור
MA, מנכ"ל משב מחקר יישומי

מקצוע הסיעוד יונק משתי הגישות הטיפוליות: הביו-רפואית וההוליסטית, כביטוי לגישה אקלקטית ביו-פסיו-חברתית. מספר מחקרים בחנו את עמדות אחיות ביחס לגישה ההוליסטית וטיפולי הרפואה המשלימה. עם זאת, מעט הינו ידוע על הקשר שבין עמדות האחיות כלפי שתי הגישות הטיפוליות, ועל הקשר בין עמדותיהן לשימושן ולהמלצתן על טיפולי הרפואה המשלימה. המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין עמדות אחיות בתי חולים כלפי הגישה ההוליסטית לבין עמדותיהן כלפי הגישה הביו-רפואית; ובין עמדות אחיות בתי חולים כלפי הגישה ההוליסטית לבין מידת שימושן והמלצתן על טיפולי הרפואה המשלימה.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר

דלקת כבד נגיפית C: מאפייני "מחלימים" לעומת "לא מחלימים" בתום טיפול תרופתי

זהר ניר
Ph.D, RN, מרצה בכירה, מחלקה לגרונטולוגיה

שולמית מוניטין
MA, RN, מנהלת סיעוד של מרפאת כבד, מכון גסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי והאוניברסיטאי, סורוקה

יעקב בכנר
Ph.D, ראש המחלקה לגרונטולוגיה ולסוציולוגיה של הבריאות

הלוקים בדלקת כבד נגיפית מסוג C עוברים דרך ארוכה וקשה שסופה אינו וודאי. במחקרים על אוכלוסיות שונות, הערכה עצמית ומיקוד שליטה זוהו כמשאבי התמודדות הקשורים לדיכאון, לאיכות חיים, ולתוצאי טיפול. הבנת הגורמים התורמים להחלמתם ולרווחתם של מטופלים אלה, עשויה לעזור לצוות המטפל לגבש אסטרטגיות התערבות ותמיכה מועילות. במחקר הנוכחי הושוו מאפיינים סוציו דמוגרפיים ובריאותיים, רמות דיכאון, הערכה עצמית, מיקוד שליטה, ואיכות חיים בין שתי קבוצות מטופלים: המחלימים והלא מחלימים; כמו כן, נבדקו מנבאי הדיכאון ואיכות החיים בקרב מטופלים אלה.

לקריאת המאמר יש להתחבר לאתר